www.jarnvag.ch

Förbindelsen Göteborg - Oslo

 

På denna sida presenteras länkar till dokument rörande förbättring av förbindelsen mellan Göteborg och Oslo

NYTT  Halden-Kornsjö med förgrening till Skee nu med fotomontage av den föreslagna Idefjordsbron.

Västtågsutredningen - i avsnitt 3.1 behandlas Norge-Vänernbanan

Broschyr över uppgradering av Halden-Göteborg

Sammanfattande rapport som broschyren ovan bygger på

Kornsjö-Öxnered(-Göteborg), delstudie över uppgradering

Halden-Kornsjö med förgrening till Skee, delstudie av en ny linje

Rapport från Magnus Sandgren rörande förbindelsen Göteborg-Oslo

Förslag till tidtabell med sex regiontågpar Halden-Trollhättan: 

Bohusbanans upprustning, förslagt från Göran Sandström

Förslag till utbyggnad för direkta regiontåg Uddevalla-Trollhättan

http://dalpendel.nu - Intresseföreningen Dalslandspendel:

Länk till 8 million city med referenser

 

Sidan uppdaterad senast 16. mars 2021

 

iddalen    idefjorden    kornsjo-rostock