www.jarnvag.ch

Göteborg - Västlänken

.

NYTT: Se längst ner: "Anläggningskostnaden ..." och senaste nytt om Stuttgart 21

            SIKA (numera Trafa) ställer sig i en remiss 2006 (punkt 23) mycket tveksam till Västlänken 

Sammanfattning av överklaganden till regeringen angående Västlänken

Mark- och miljödomstolens, på Vänersborgs tingsrätt, yttrande 2016-05-02 om Västlänken innehåller begäran om 14 kompletteringar. Sammanfattning av yttrandet från Värmby Consulting.

Göteborgs Kultur- och Miljöarv kritiserar i en debattartikel de ökade utsläppen vid bygget av Västlänken, Göteborg stads yttrande och Trafikverkets rapport angående utsläppen 

Artikel i GP om att luften i Göteborg blir sämre under bygget av Västlänken,

Kort beskrivning av farorna med att bygga Västlänken i leran under Göteborg, med länkar, film om Götaraset 1957.

Trafikverkets egen hemsida om Västlänken,Planbeskrivning Västlänken 1 dec 2014

Länsstyrelsens yttranden betr. Västlänken aug 2015 och feb 2016

    Stoppa Västlänken nu - aktuella teman om Västlänken, länkar till dokument om Västlänken   

    Framtid Göteborg - bl.a. information om konsekvenserna vid bygget av Västlänken

Tre stationer - Mitt eget alternativ till Västlänken

Centalstation Gårda - Gårdagruppens alternativ till Västlänken

Göteborg Ö - Mikael Bigerts alternativ till Västlänken

Lejonlänken - Hans Jörgensens alternativ till Västlänken 

"Förstärkningsalternativet" från Trafikverket finns kort beskrivet i en Analys 2012 från Chalmers, kapitel 6, se även här

Det finns ytterliggare alternativ till Västlänken, bl.a. flera med spår över nuvarande centralstation.

    Stuttgart 21 - Omdiskuterat tågtunnelbygge under Stuttgart, nytt (30 nov 2017)

"Anläggningskostnaden för projektet uppgår till 20 miljarder kronor enligt prisnivå juni 2009" enligt Trafikverkets Västlänkbeskrivning sidan 131. Då är inte inräknade fördyringar på grund av inflation, projektändringar och oväntade svårigheter vid bygget. Efter ett stopp av det bygget kan dessa 20 miljarder användas för delfinansiering andra nödvändiga projekt i och omkring Göteborg: två nya spår under Gårda, ny dubbelspårsbana till Borås, dubbelspår på Bohusbanan, förbigångsspår upp mot Älvängen och mot Alingsås samt fyrspår till Kungsbacka.

Västlänken finns på Wikipedia

Sidan uppdaterad senast 21 juni 2018

Birger Tiberg