www.jarnvag.ch

På denna hemsida presenterar jag olika dokument för främjandet av järnvägen. Vidare visar jag att järnvägen är absolut nödvändig för att uppnå klimatmålet. I de olika dokumenten finns även många länkar/hänvisningar till andra relevanta dokument. Jag inrättade hemsidan ursprungligen år 2016 och uppdaterar den, allt eftersom nya fakta kommer in

Nyheter på denna sida:

  Hållbar Trafik - Eldrift allmänt i eget kapitel 

   Nachhaltiger Verkehr - Neu mit Vergleich Flug-/Schiffsverkehr

  - Nytt om Västlänken 

 

 

FÖRSLAG och STUDIER för olika järnvägar i Sverige

Dokument som gäller allmänt för järnvägen:

     Hållbar trafik - sammanställning av alternativ för omställning till fossilfria transporter

      Trafikutvecklingen och klimatet - fakta med kommentarer    

     Järnvägsförordningen , citat ur denna betr. underhåll, nedläggning, överlåtelse

     Höghastighetsjärnvägar

      Länkar till hemsidor som berör järnväg

 

* Einige Dokumente sind auf Deutsch, Tipps für Übersetzung

     Nachhaltiger Verkehr - Zusammenstellung Alternative für die Umstellung auf nachhaltige Transporte   

     Reaktivierung von Eisenbahnstrecken in Deutschland

     Friedrichshafen - Immenstaad - Vorschlag Personenverkehr (am Bodensee)  

     Ofenbergbahn - Vorschlag Neubau in der Schweiz

     Tips for translation into English   Hinweise zur Übersetzung ins Deutsche 

 

Artiklar om järnvägar utomlands, på svenska och tyska:

     Tyskland, Schweiz och Sydtyrolen

 

26. juni 2022 Birger Tiberg, civ. ing.,     E-post: birger.tiberg (tecken för at) bluewin.ch4