www.jarnvag.ch

På denna hemsida presenterar jag olika dokument för främjandet av järnvägen. Vidare visar jag att järnvägen är absolut nödvändig för att uppnå klimatmålet. I de olika dokumenten finns även många länkar/hänvisningar till andra relevanta dokument. Jag inrättade hemsidan ursprungligen år 2016 och uppdaterar den, allt eftersom nya fakta kommer in

Nyheter på denna sida  Neues auf dieser Seite:

  - Hur trafiken påverkar samhällsbyggnaden, två länkar till filmer

  - Wie der Verkehr den Städtebau beeinflusst, zwei Links zu Filmen

  - Berninabanan - nu med länkar till två förarplatsfilmer

  - Hållbar trafik - nytt kapitel CO2-avlägsnande, kapitlen Fartygstrafik och Eldrift kompletterade

 

 

FÖRSLAG och STUDIER för olika järnvägar i Sverige:  KARTOR

Dokument som gäller allmänt för järnvägen:

     Hållbar trafik - sammanställning av alternativ för omställning till fossilfria transporter

      Trafikutvecklingen och klimatet - fakta med kommentarer    

     Järnvägsförordningen , citat ur denna betr. underhåll, nedläggning, överlåtelse

     Höghastighetsjärnvägar

      Länkar till hemsidor som berör järnväg

 

* Einige Dokumente sind auf Deutsch, Tipps für Übersetzung

     Nachhaltiger Verkehr - Zusammenstellung Alternative für die Umstellung auf nachhaltige Transporte   

     Reaktivierung von Eisenbahnstrecken in Deutschland

     Friedrichshafen - Immenstaad - Vorschlag Personenverkehr (am Bodensee)  

     Ofenbergbahn - Vorschlag Neubau in der Schweiz

     Tips for translation into English   Hinweise zur Übersetzung ins Deutsche 

 

Artiklar om järnvägar utomlands, på svenska och tyska:

      Tyskland, Schweiz och Sydtyrolen      Karte dazu

 

19 feb. 2023