www.jarnvag.ch

På denna hemsida presenterar jag olika dokument för främjandet av järnvägen. Vidare visar jag att järnvägen är absolut nödvändig för att uppnå klimatmålet. I de olika dokumenten finns även många länkar/hänvisningar till andra relevanta dokument. Jag inrättade hemsidan ursprungligen år 2016 och uppdaterar den, allt eftersom nya fakta kommer in

Nyheter på denna sida:

   Hållbar trafik - Referenslistan uppdaterad

   FÖRSLAG och STUDIER  ny grafik för bättre överkådlighet

  Nachhaltiger Verkehr - Beilage 1 Batterieflug bearbeitet   

   Aroslänken - Återuppbyggnad Uppsala Enköping Järnväg, nyutgåva 20210706 

* Einige Dokumente sind auf Deutsch, Tipps für Übersetzung

     Nachhaltiger Verkehr - Zusammenstellung Alternative für die Umstellung auf nachhaltige Transporte   

     Reaktivierung von Eisenbahnstrecken in Deutschland

     Friedrichshafen - Immenstaad - Vorschlag Personenverkehr (am Bodensee)  

     Ofenbergbahn - Vorschlag Neubau in der Schweiz

     Tips for translation into English   Hinweise zur Übersetzung ins Deutsche 

Dokument som gäller allmänt för järnvägen:

     Hållbar trafik - sammanställning av alternativ för omställning till fossilfria transporter

      Trafikutvecklingen och klimatet - fakta med kommentarer    

     Järnvägsförordningen , citat ur denna betr. underhåll, nedläggning, överlåtelse

     Höghastighetsjärnvägar

      Länkar till hemsidor som berör järnväg

Förslag och studier för olika järnvägar i Sverige:

     FÖRSLAG och STUDIER finns i en separat innehållsförteckning

Artiklar om järnvägar utomlands, på svenska och tyska:

     Tyskland, Schweiz och Sydtyrolen

1 aug 2021 Birger Tiberg, civ. ing.,     E-post: birger.tiberg (tecken för at) bluewin.ch1