www.jarnvag.ch

På denna hemsida presenterar jag olika dokument för främjandet av järnvägen. Vidare visar jag att järnvägen är absolut nödvändig för att uppnå klimatmålet. I de olika dokumenten finns även många länkar/hänvisningar till andra relevanta dokument. Jag inrättade hemsidan ursprungligen år 2016 och uppdaterar den, allt eftersom nya fakta kommer in

Auf dieser Website präsentiere ich Dokumente für die Förderung der Eisenbahn. Ich zeige auch, dass die Eisenbahn dringend notwendig ist um das Klimaziel zu erreichen. Ich habe die Website ursprünglich 2016 eingerichtet und nachher mehrmals jährlich erneuert, wenn neue relevante Fakten dazukommen. In den Dokumenten gibt es viele Links/Hinweise.

Nyheter   Neues :

 

 - Trafikutvecklingen och klimatet - Regeringsförklaringarna samlade i Bilaga 1

 - Farorna med att bygga i Lera - kompletterad med en film om ett ras i Norge 1978

 

FÖRSLAG och STUDIER för järnvägar i Sverige:  KARTOR

 
Dokument som gäller allmänt för järnvägen:

    Hållbar trafik - sammanställning av alternativ för omställning till fossilfria transporter

     Trafikutvecklingen och klimatet - fakta med kommentarer    

     2 filmer trafik > stadsbyggnad

    Järnvägsförordningen , citat ur denna betr. underhåll, nedläggning, överlåtelse

    Höghastighetsjärnvägar

     Länkar till hemsidor som berör järnväg

 

* Einige Dokumente sind auf Deutsch, Tipps für Übersetzung

     Nachhaltiger Verkehr - Zusammenstellung Alternative für die Umstellung auf nachhaltige Transporte   

      2 Filme Verkehr > Städtebau

     Reaktivierung von Eisenbahnstrecken in Deutschland

     Friedrichshafen - Immenstaad - Vorschlag Personenverkehr (am Bodensee)  

     Ofenbergbahn - Vorschlag Neubau in der Schweiz

     Tips for translation into English   Hinweise zur Übersetzung ins Deutsche 

Artiklar om järnvägar utomlands, på svenska och tyska:

      Tyskland, Schweiz och Sydtyrolen      Karte dazu

 

6 nov.  2023